אגף התנועה
עיריית רמת גן

כל הטפסים ונהלים

נוהל 02-03 – הקצאת מקום חנייה לנכים במקום ציבורי שאינו בנין

נוהל 03-02 – הקצאת מקומות חניה ייעודיים להעלאה והורדה של נוסעים בקרבת מוסדות חינוך