אגף התנועה
עיריית רמת גן

שעות קבלת קהל (בתיאום מראש)

יום ה, 11:30 - 08:30
יום ב, 17:00 - 15:00

שעות מענה טלפוני

ימים א, ד, 15:30 - 13:30
יום ב, 12:00- 10:00

בעלי תפקידים:

  • אינג’ בני זמיר – מ”מ מנהל אגף התנועה
  • גיא כהן – סגן מנהל מחלקת התנועה
  • לילך דיין – מנהלת לשכת אגף התנועה
  • אפרת חביבה – ס. מנהל מח’ תנועה בנושא חניות נכים
  • ליהי בלבול – ס. מנהל מח’ תנועה בנושא הסדרי תנועה זמניים
  • עמי דהן – מנהל מטה בטיחות בדרכים