אגף התנועה
עיריית רמת גן

הנחיות לתכנון

אגף התנועה אחראי על מערך התחבורה, התנועה והחניה בעיר תוך מתן דגש על בטיחות, זרימת תנועה, אמינות ואיכות סביבה.
אגף התנועה תהווה את הגוף המקצועי המרכז את התכנון והניהול של מערכות התנועה והחניה בעיר. מחלקת התנועה תשכיל לנצל את תשתיות התחבורה באופן המבטיח את הפעילות העירונית, מוביליות, רמת שרות גבוהה ובטיחות מרבית לכלל משתמשי הדרך.

האגף ירכז ויגבש את מדיניות התנועה והחניה בעיר תוך סינרגיה של כלל המשאבים כך שהתנועה תזרום ותתמוך בפיתוח המרקם העירוני הקיים והמתגבש. מדיניות התנועה והחניה נותנת מענה לבעיות היום יום תוך ביצוע תכנון תמידי לצורכי העתיד.