אגף התנועה
עיריית רמת גן

אגף התנועה אחראי על מערך התחבורה, התנועה והחניה בעיר תוך מתן דגש על בטיחות משתמשי הדרך, שמירה על מרחב ציבורי מזמין, מכבד וראוי להולכי רגל. ניהול תנועה תוך מתן עדיפות לתחבורה ציבורית וזרימת התנועה.

אגף התנועה יהווה את הגוף המקצועי המרכז את התכנון והניהול של מערכות התנועה והחניה בעיר. אגף התנועה ישכיל לנצל את תשתיות התחבורה באופן המבטיח את הפעילות העירונית, מוביליות, רמת שרות גבוהה ובטיחות מרבית לכלל משתמשי הדרך.

האגף ירכז ויגבש את מדיניות התנועה והחניה בעיר תוך סינרגיה של כלל המשאבים כך שהתנועה תזרום ותתמוך בפיתוח המרקם העירוני הקיים והמתגבש. מדיניות התנועה והחניה נותנת מענה לבעיות היום יום תוך ביצוע תכנון תמידי לצורכי העתיד.

להלן פירוט של תחומי אחריות האגף:

ירוק מוביל תנועה:

אגף התנועה מקדם ושותף בפרויקטים, מתוך חזון של פיתוח מערך רחובות התומך בקשר בין מגוון אזורי וקהילות העיר, לבין מרחב ציבורי בריא וידידותי המזמין הליכה ושימוש בתחבורה ציבורית. רמת-גן תפתח מערך רחובות אשר יעודד עירוניות בריאה, הליכה ותנועה בקנה מידה אנושי, זמינות מלאה לתחבורה ציבורית המקשרת בין מגוון אזורי העיר והמרחב המטרופוליני, מארג הרחובות הרמת-גני ימשיך לשלב רחובות בדפוסים המקשרים בין שכונתיות לבין זמינות, פתיחות ומעבר איכותי להזדמנויות מטרופוליניות.