אגף התנועה
עיריית רמת גן

חניית נכים

קריטריונים להקצאת מקום חניה

 • לבעל 90% נכות ומעלה, בעל תו נכה משולש (יוצב תמרור 439) ולנכה בעל תו כסא גלגלים (יוצב תמרור 437).
 • המקום יאושר כאשר אין חניה בחצר הבית ועבור מספר רכב אחד בלבד לפי בחירת הנכה ובחזית מקום מגוריו.
 • לנכה בעל תו כסא גלגלים (תמרור 437).
 • המקום יאושר עבור מספר רכב אחד בלבד לפי בחירת הנכה ובחזית מקום העבודה.
 • מילוי טופס בקשה
 • הצגת תו נכה מקורי ממשרד הרישוי
 • רישיון נהיגה ע”ש הנכה.
 • נכה גפיים שאינו נוהג ברכב חייב בהצגת תעודת זהות לרבות ספח כתובת של הנוהג ברכב והזהה למגורי הנכה.
 • אישור על נכות מעל 60% גפיים בלבד מוועדת ניידות ממשרד הבריאות או משרד הביטחון.
 • נכה מעל גיל 65 – חו”ד רפואית של רופא מומחה, בו תצויין הבעיה האורטופדית וסעיפי הליקוי עפ”י נוהלי משרד הבריאות המעיד על קושי בהליכה של 60% ניידות ומעלה.
 • תעודת זהות + ספח כתובת.
 • רישיון רכב רשום ע”ש הנכה (לרכב עבודה יש לצרף אישור המעביד).
 • נכה המבקש חניה בקרבת מקום העבודה חייב בהצגת אישור ממקום העבודה (מנכ”ל / רואה חשבון) בציון ימי ושעות העבודה.
 • מילוי טופס הבקשה בצירוף האישורים הנדרשים.
 • עריכת פרוטוקול לנושאים הקשורים ורכב נכה בלבד וחתימתו ע”י ראש העיר והמשטרה.
 • ביצוע החלטה לאחר קבלת הפרוטוקול החתום.