אגף התנועה
עיריית רמת גן

מהיר לעיר

פרויקט ‘מהיר לעיר’ שמוביל משרד התחבורה באמצעות חברת ‘נתיבי איילון’, הוא פרויקט מקיף לשדרוג מערך התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב. מטרת הפרויקט היא להציב סטנדרט חדש לתחבורה הציבורית.

17 רשויות מקומיות לוקחות חלק בפרויקט החשוב, אשר יעניק מענה מקיף לצרכי התחבורה של תושבי המטורופולין וייצור רשת נתיבי תחבורה ציבורית בכל מטרופולין תל אביב. הפרויקט עתיד ליצור רשת מטרופולינת רציפה, יעילה ונוחה של צירי העדפה לתחבורה ציבורית בראייה

רחבה, הכוללת נתיבי תחבורה ציבורית עם העדפה ברמזורים וסלילת שבילי אופניים, שדרוג המרחב העירוני וסביבת התחנות. כתוצאה מכך השירות בתחבורה הציבורית יעלה רמה בזכות הוספת קווים חדשים והגברת התדירות של הקווים הקיימים.

תקציר