אגף התנועה
עיריית רמת גן
Tram of public transportation in blurred motion

הרכבת הקלה

ניתן להתעדכן בהודעות, בתחנות ובמידע השוטף לגבי התקדמות הנושא באתר נת”ע

תחנות רכבת קלה
תחנות רכבת קלה